Παρατήρησα πως οι άνδρες που παντρεύτηκαν παύουν να έχουν περιέργεια Τσέχοφ