Η δεσποινίς καταστρέφει την ομορφιά της με ακολασία, και ο άνδρας: με κλέψιμο Ζατότσνικ Δ.