Η νωθρότητα είναι σύζυγος του ύπνου και οκνηρία μητέρα της πείνας. Γρηγόριος ο Θεολόγος