Καλύτερα να πας προς συνάντηση με το κίνδυνο, παρά να το περιμένεις άπρακτος Σουβόροφ Α.