Ο μεν χειμών ασκεπής, το δε γήρας αλυπίας δείται (Ο χειμώνας θέλει στέγη και τα γηρατειά ησυχία) Αρχαίο ρητό

Σοφά Λόγια