Ύβριν μίσει (Να αντιπαθείς -να αποφεύγεις- τις ύβρεις) Περίανδρος

Σοφά Λόγια